Εργαστηριακά Τμήματα Πέμπτης και Παρασκευής για το μάθημα: “ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ & ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤ. ΠΛΗΡΟΦ. & ΕΠΙΚ. Εργαστηριακά Τμήματα Πέμπτης και Παρασκευής