Εξέταση εργαστηρίου Λογιστικής Ι

Η εξέταση των εργαστηρίων της Λογιστικής Ι θα γίνει την Τρίτη 31/01/2017 ως εξής:

8-10: τμήμα Ε1
10-12: τμήμα Ε2
12-14: τμήμα Ε3
14-16: τμήμα Ε4

Η διδάσκουσα,
Τσάρα Ηλιάνα