ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΉ ΕΞΈΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΈΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ

Η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΉ ΕΞΈΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΈΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ” ΤΟΥ Γ ΕΞΆΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΕΠΤΜ
ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ 9πμ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΣ 12.30μμ.

Ο ΔΙΔΑΣΚΩΝ
Σακελλάρης Κων/νος