ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η εξέταση του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 31.01.17.

Στην ενότητα ΕΓΓΡΑΦΑ (http://eclass.teiste.gr/modules/document/document.php?course=CULT107)του eclass του μαθήματος μπορείτε να βρείτε τις ομάδες εξέτασης και τις αντίστοιχες ώρες της καθεμίας.

Σας υπενθυμίζω πως πρέπει να προσέλθετε στο υπολογιστικό κέντρο τουλάχιστον δέκα λεπτά πριν την αναγραφόμενη ώρα εξέτασης.

Μπραούζος Ευάγγελος