ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Στο μάθημα Μεθοδολογία Κοινωνικής Έρευνας,
Οι φοιτητές καλούνται να καταθέσουν και να εξεταστούν στις εργασίες τους
Τις ημέρες Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2019 ώρα 12-14.00
Και Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019 ώρα 12-14.00
Ανάλογα με το τμήμα στο οποίο ανήκουν.

Από την Διδάσκουσα
Δρ Α. Μενεγάκη