Σχετικό με Μεθοδολογία Κοινωνικής Έρευνας

Κατά την παρουσίαση-εξέταση των εργασιών στην ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ,
δεν είναι υποχρεωτική η παρουσίαση σε powerpoint.
Υποχρεωτική είναι μόνο η κατάθεση αντιτύπου της εργασίας στην καθηγήτρια.
Σχετικά με τις ημερομηνίες παρουσιάσεων έχει προηγηθεί άλλη ανακοίνωση.

Η ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ
Δρ Α.Μενεγάκη