Αναπληρώσεις μαθημάτων κ. Ντούρμα

Την Τρίτη 15/01/2019 θα αναπληρωθούν τα μαθήματα της 4/12/2018 και 08/01/2019
κατα τις ώρες: 11-15 (Δημόσιες Σχέσεις και Διαχείριση Κρίσεων) και 15-19.00 (Θεσμικό πλαίσιο πολιτισμού και τουρισμού).
Την Τετάρτη 16/01/2019 θα γίνουν τα μαθήματα της Πέμπτης 29/11/2018 τις ίδιες ώρες των μαθημάτων (Πρόγραμμα Πέμπτης).

Ο ΔΙΔΑΣΚΩΝ
Σπύρος Ντούρμας