Φοιτητές επί πτυχίω

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Οι φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση – «φοιτητές επί πτυχίω» – έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του Χειμερινού εξαμήνου,
του ακαδημαϊκού Έτους 2018 – 2019, σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν, με την προϋπόθεση να τα έχουν δηλώσει και να τα έχουν παρακολουθήσει σε προγενέστερη περίοδο.
Οι φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν τη δήλωση μαθημάτων στην ηλεκτρονική γραμματεία, από 14-01-2019 έως 03-02-2019.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ.Ο.Ε.Π.Τ.Μ.