Αναπληρώσεις κας Φτούλη

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ κας ΦΤΟΥΛΗ

Αναπλήρωση για τα μαθήματα :

Την Τρίτη 15/01/2019

11.00-14.00 μ.μ. Νέες Τεχνολογίες (Ε)

και 14.00-17.00 μ.μ. Λογιστική Ι