Ανακοίνωση κας Καρπετά

Την Τετάρτη 16/1/2019 παρακαλούνται οι φοιτητές να προσέλθουν για αναπλήρωση στα μαθήματα «Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης επιχειρήσεων φιλοξενίας και Εφαρμοσμένη διοικητική και συστήματα διαχείρισης πελατών» τις ώρες αντίστοιχα
11:00. – 14:30 (Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης επιχειρήσεων φιλοξενίας)
14:30-17:00 (Εφαρμοσμένη διοικητική και συστήματα διαχείρισης πελατών)

Εκ του εργαστηρίου