Αναβολή μαθημάτων Δρ Παπαγιάννη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ κ΄ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Τα μαθήματα
1.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ κ΄ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
2. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ κ΄ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΜΟΝ. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
της 17ης και 18ης 01 /2019 ημέρα Πέμπτη και Παρασκευή αντίστοιχα
ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ

Ο
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑ
Δρ Δ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 10/01/2019