Αλλαγή δ/νσης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

H διεύθυνση της ηλεκτρονικής γραμματείας έχει αλλάξει
από https://e-gram.teilam.gr/unistudent/ σε https://unistudent.teiste.gr/login.asp
ΕΚ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ