ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ κ.κ. Ντούρμα, Καρπετά και Φτούλη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε,
Ότι στις 17/04/2018 – 18/04/2018 και 19/04/2018 οι καθηγητές
κος Ντούρμας Σπύρος, η κα Φτούλη Άννα και η κα Καρπετά Αικατερίνη θα παραβρεθούν σε συνέδριο
στο εξωτερικό και γιαυτό αναβάλλονται τα αντίστοιχα μαθήματα που διδάσκουν.

ΕΚ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ