ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Επισυνάπτονται οι αιτήσεις για ανάληψη διπλωματικής
και για πρακτική άσκηση.
ΣΗΜ: O τίτλος της διπλωματικής πρέπει να δίνεται οπωσδήποτε και στην αγγλική

ΕΚ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ1-ΑΙΤΗΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗΣ-ΘΕΜΑΤΟΣ-ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ

01-ΑΙΤΗΣΗ-ΕΓΚΡΙΣΗΣ-ΜΕ-ΟΑΕΔ