ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β & ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Αγαπητοί φοιτητές,

επισυνάπτεται συμπληρωματικά το πρόγραμμα των μαθημάτων εμβάθυνσης.

ΕΚ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ