ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αγαπητοί φοιτητές,

Σας ενημερώνουμε ότι στο πρόγραμμα των μαθημάτων έχουν προστεθεί τρία αυτοτελή μαθήματα εμβάθυνσης σε μαθήματα του προγράμματος. Η παρακολούθηση σε αυτά δεν απαιτεί ξεχωριστή ηλεκτρονική δήλωση και δεν θα εξεταστούν χωριστά από τα αντίστοιχα αρχικά μαθήματα.

Κάθε Παρασκευή

– ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 09:00-13:00 (Διδάσκουσα κα Γιαλιτάκη)

– ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΣΤΙΣ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ: ώρα 13:00-15:00 (Διδάσκουσα κα Γιαλιτάκη)

– ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΣΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (2 ώρες Χ 4 Εργαστήρια):ώρα 09:00-17:00 (Διδάσκων κ. καμπούρης)

ΕΚ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ