Αναβολή & Αναπλήρωση μαθημάτων της κ. Σακκή

Το μάθημα “Οργάνωση πληροφορίας –
τεκμηρίωση εκθεσιακού υλικού” (θεωρία
και εργαστήριο) δεν θα πραγματοποιηθεί
την Παρασκευή 09/03/2018, λόγω ασθένειας της διδάσκουσας.
Αναπλήρωση της θεωρίας του μαθήματος
θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή
16/03/2018, 10.00 – 12.00 π.μ..
Αναπλήρωση του εργαστηρίου του
μαθήματος θα πραγματοποιηθεί την
Παρασκευή 23/03/2018, 10.00 – 12.00 π.μ..

ΕΚ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ