Αλλαγή ώρας μαθήματος του κ. Παπαγιάννη

Αγαπητοί φοιτητές,
το μάθημα της Πέμπτης του κ. Παπαγιάννη “ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ”
θα διεξάγεται ΕΦΕΞΗΣ, την ίδια μέρα, αλλά με αλλαγή ώρας, και συγκεκριμένα στις 18:00-20:00
ΕΚ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ