Ανακοίνωση για μαθήματα κας Παπαγεωργίου

ΤΟ ΜΆΘΗΜΑ ΨΗΦ. ΠΟΛ. & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΈΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΕΣ, ΤΗ ΔΕΥΤΈΡΑ 5/3 ΘΑ ΞΕΚΙΝΉΣΕΙ
ΣΤΙΣ 10:30

Η ΔΙΔΆΣΚΟΥΣΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΉ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΊΟΥ