ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΉΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑΣ ΕΞΈΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΊΟΥ “ΜΆΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΎ” (Ε΄ΕΞΆΜΗΝΟ)

Ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι η
εξέταση των εργασιών στα εργαστήρια
του μαθήματος θα γίνει ως εξής:

ΔΕΥΤΈΡΑ 12/2

ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ 1 14.00-15.00
ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ 2 15.00-16.00
ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ 3 16.00-18.00

Όσοι φοιτητές επιθυμούν μπορούν να
παρουσιάσουν την εργασία τους και τη
ΔΕΥΤΈΡΑ 5/2 11.00-12.00
Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές να
παραδώσουν την εργασία εκτυπωμένη.