Η αναπλήρωση του μαθήματος της κας Σπυριδάκι

Η αναπλήρωση του μαθήματος της κας Σπυριδάκι της προηγούμενης
Πέμπτης, 18.1.2018 θα γίνει την ερχόμενη
Παρασκευή, 26.1.2018, 12:00-16:00.
Το μάθημα της Πέμπτης, 25.1.2018, θα γίνει
κανονικά.

Εκ της Γραμματείας